گزارش درمان

از آنجا که هدف مرکز کازمواینتل کمک به درمان بیماران و همچنین کمک به معتادین برای ترک اعتیاد و نجات آنان می‌باشد، اگر می‌خواهید در این امر خیر و انسان دوستانه شریک شوید، می‌توانید نتیجه استفاده از اتصال به اینترنت کیهانی و درمان و یا ترک اعتیاد خود را برای ما ارسال نمایید.

بنابراین، اگر پیش از این در این سایت از فرادرمانگاه استفاده کرده، نتیجه مثبت گرفته و درمان شده اید، اکنون می‌توانید گزارش خود را به همراه مدارک پزشکی (در صورت فراهم بودن و تمایل) برای ما ارسال نمایید. لطفا به طور مختصر نوع بیماری و یا اعتیاد، تجربه اتصال، بیرون ریزی، و یا هرگونه تغییر در شرایط سلامت خود را شرح دهید. در صورتی که تمایل ندارید مشخصه اصلی شما در سیستم ثبت شود می‌توانید برای خود نام مستعار انتخاب کرده و در فرم وارد کنید. شایان ذکر است که کلیه اطلاعات شخصی شما برای ما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند.

به طور مختصر تجربه درمان و یا ترک اعتیاد خود را شرح دهید. اگر با استفاده از اتصال به شبکه شعور کیهانی بهبود پیدا کرده، و یا تجربه بیرون ریزی داشته اید مختصرا شرح دهید.
Click or drag files to this area to upload. حداکثر امکان آپلود 4 فایل
Please upload your medical report before and after treatment. These documents might be used for the research purposes. Max File Size 6 MB. (PDF, zip)