نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_8_en_US سری۱ شماره ۷
صفحات صفحه ۳۶ تا ۴۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مطالعه آنزیم های زیستی با ویژگی های منحصر بفردشان از قبیل اثر متقابل با سوبسترا، تغییرات کنفورماسیونی، نرخ کاتالتیکی برای تحقیق پایه ای و کاربردی آنزیمی کلیدی است. در میان آنزیم ها، هورس رادیش پراکسیداز (HRP) بطور گسترده ای در مطالعه متابولیسم سیستم های زیستی استفاده شده است. در این مطالعه، ما تغییرات فعالیت و ساختار هورس رادیش پراکسیداز در دو حالت آزمایشگاهی و ایزوفرم های استخراج شده از گیاه تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی را اندازه گیری کردیم. هدف ما ابتدا آزمایش اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ساختار و عملکرد HRP و سپس بررسی تکرارپذیری تغییرات سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر میدان شعوری بود. مشاهده کردیم که نمونه آزمایشگاهی HRP در مقایسه با کنترل، 5 درصد کاهش در سرعت ماکسیمم و 18 درصد افزایش ثابت میکائیلس را تحت تیمار میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. از سوی دیگر، HRP استخراج شده از بافت گیاهی به ترتیب 6 درصد و 40 درصد افزایش در سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. بعلاوه، تغییرات در شدت نشر فلوئورسانس، تحت تاثیر تیمار میدان شعوری فرادرمانی تغییرات ساختاری آنزیم را تایید می کند.

کلمات کلیدی: میدان شعوری فرادرمانی (FCF)، ثابت میکائیلیس، سرعت ماکسیمم، هورس رادیش پراکسیداز


ارجاع به مقالها طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., & سمسارها ف. (2022). ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل1(7), 36–43. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/59