ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (FCF)

نویسندگان محمد علی طاهری، سارا ترابی، نوشین نبوی، فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_8_en_US سری۱ شماره ۷
صفحات صفحه ۳۶ تا ۴۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

مطالعه آنزیم های زیستی با ویژگی های منحصر بفردشان از قبیل اثر متقابل با سوبسترا، تغییرات کنفورماسیونی، نرخ کاتالتیکی برای تحقیق پایه ای و کاربردی آنزیمی کلیدی است. در میان آنزیم ها، هورس رادیش پراکسیداز (HRP) بطور گسترده ای در مطالعه متابولیسم سیستم های زیستی استفاده شده است. در این مطالعه، ما تغییرات فعالیت و ساختار هورس رادیش پراکسیداز در دو حالت آزمایشگاهی و ایزوفرم های استخراج شده از گیاه تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی را اندازه گیری کردیم. هدف ما ابتدا آزمایش اثر میدان شعوری فرادرمانی بر ساختار و عملکرد HRP و سپس بررسی تکرارپذیری تغییرات سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر میدان شعوری بود. مشاهده کردیم که نمونه آزمایشگاهی HRP در مقایسه با کنترل، 5 درصد کاهش در سرعت ماکسیمم و 18 درصد افزایش ثابت میکائیلس را تحت تیمار میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. از سوی دیگر، HRP استخراج شده از بافت گیاهی به ترتیب 6 درصد و 40 درصد افزایش در سرعت ماکسیمم و ثابت میکائیلیس تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی نشان داد. بعلاوه، تغییرات در شدت نشر فلوئورسانس، تحت تاثیر تیمار میدان شعوری فرادرمانی تغییرات ساختاری آنزیم را تایید می کند.

کلمات کلیدی: میدان شعوری فرادرمانی (FCF)، ثابت میکائیلیس، سرعت ماکسیمم، هورس رادیش پراکسیداز


ارجاع به مقالها طاهری م. ع., ترابی س., نبوی ن. ., & سمسارها ف. (2022). ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی. ژورنال علمی کازمواینتل1(7), 36–43. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/59