حضور محققان مرکز کازمواینتل در کنفرانس دانش آگاهی TSC 2020

حضور فعال محققین حوزه ساینس فکت در کنفرانس دانش آگاهی TSC 2020، مطرح ترین کنفرانس مطالعات حوزه ی شعور و آگاهی در جهان در تاریخ 24-28 شهریور 1399 با 9 خلاصه مقاله داوری و پذیرش شده. برنامه ارائه های آنلاین بصورت زیر است:

The Science of Consciousness ONLINE Conference

Livestream & On Demand | September 14-18, 2020 MST

Program Outline (only for Sciencefact studies) – updating

 

روز دوم: چهارشنبه، 26 شهریور 1399

زوم زنده - بحث های همزمان و پوستر - 6:30 تا 7:15 صبح به وقت تهران

زوم کانال 3: پوستر 1.0 فلسفه ، 2.0 علوم اعصاب ، 3.0 علوم شناختی/روانشناسی

2.0 علوم اعصاب

  1. بررسی رفتار الکترومغناطیسی مغز در حین اتصال فرادرمانی در یک جمعیت فرادرمانگر.

3.0 علوم شناختی و روانشناسی

  1. بررسی عملکرد خلاقیت و نوآوری برای بهبود کیفیت یادگیری با استفاده از هوش معنوی (درونی) از طریق میدان شعوری.
  2. بررسی تأثیر میدان شعوری (در روش سایمنتوتراپی) بر کاهش اضطراب زنان در مقایسه با رفتاردرمانی.
  3. بررسی تاثیر میدان¬های شعوری (به روش¬های فرادرمانی و سایمنتوتراپی) بر معنای زندگی، شخصیت و درک خداوند برای مراجعه¬کنندگان به مرکز عرفان کمال در تهران.

 

روز سوم: پنجشنبه، 27 شهریور 1399

جلسات همزمان زوم، بحث های زنده- 4:30 تا 7:30 صبح به وقت تهران

زوم کانال 2: پزشکی / شفا

C9: دارو / شفا

  1. تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های MCF7 سرطان پستان

 

روز پنجم: شنبه، 29 شهریور 1399

بحث های زنده زوم جلسات همزمان ساعت - 4:30 تا 7:30 به وقت تهران

زوم کانال 3: بحث درباره پوستر 4.0 فیزیک / زیست شناسی و 5.0 تجربی

4.0 علوم فیزیکی و بیولوژیکی

  1. اثرات تسکینی میدان شعوری فرادرمانی بر Triticum aestivum L. تحت تنش شوری
  2. ارزیابی شاخص های افسردگی، اضطراب، استرس و سردرد در بیماران میگرنی طی درمان¬های متداول تحت تأثیر میدان¬های شعوری
  3. تأثیر میدان شعوری بر خصوصیات سیمان و رفتار آن
  4. بررسی تطابق چندین سیستم و پدیده فیزیکی با نظریه جهان تک ساختاری محمد علی طاهری

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://consciousness.arizona.edu/science-consciousness-online-conference