کیهانشناسی شعوری

1- مستند کیهان وارونه

مستند کیهان وارونه - اولین قسمت از سری مستندهای کیهانشناسی شعوری - بر اساس تئوری محمدعلی طاهری

در این مستند از منظری دیگر به نظریه بیگ بنگ می پردازیم و شواهد رفتار کیهان وارونه را بررسی می کنیم.

2- مستند سیاهچاله کیهانی

مستند سیاهچاله کیهانی - دومین قسمت از سری مستندهای کیهانشناسی شعوری - بر اساس تئوری محمدعلی طاهری

در این مستند برای اولین بار با فرضیه سیاهچاله کیهانی و مفهوم ماده مطلق طاهری (طم) آشنا خواهید شد.

3- مستند پوسته کیهان

مستند پوسته کیهان - سومین قسمت از مستندهای کیهان شناسی شعوری - بر اساس تئوری محمدعلی طاهری

 فرضیه پوسته کیهان برای اولین بار مطرح می‌کند که هنگامی که ما به کیهان می‌نگریم در واقع آینده را تماشا می‌کنیم، اما با تاخیر ۱۳/۸ میلیارد سال. در حالی که کیهان‌شناسی تا کنون تصور می‌کرده که ما در حال تماشای گذشته هستیم‌ در این مستند خواهید دید که چرا تابش سی ام بی به صورت کروی دیده می‌شود؟ همچنین با تعاریف جدیدی از واگرد کیهان، فضا، ماده تاریک و... آشنا خواهید شد

4- ماده تاریک، انرژی تاریک و ویسکوزیته فضا

مستند ماده تاریک، انرژی تاریک و ویسکوزیته فضا چهارمین قسمت از سری مستندهای کیهانشناسی شعوری - براساس تئوری محمدعلی طاهری

 آیا این ثابت های بنیادین در فیزیک همچون سرعت نور و ثابت جهانی گرانش ، در طول زمان و در تمام گسترۀ کیهان ثابت می مانند و یا بر خلاف آن چه که تا به امروز تصور شده مقادیری متغیر می باشند؟ ماده تاریک یا جرم گمشده کیهان چیست، چگونه تشکیل میشود و چه تاثیری در کیهان ما گذاشته است. علم نوین ساینسفکت از منظر کیهان شناسی شعوری با مطرح کردن فرضیات منحصر به فرد خود پرده از اسراری در کیهان بر میدارد که میتواند پاسخی به مجهولات مختلف در زمینه کیهان شناسی باشد. فرضیاتی همچون ویسکوزیته فضا، رزونانس گرانشی و فرضیه توزیع گرانش در کل کیهان، که همه آنها نیازمند بررسی و شناخت رمزآلودترین و ناشناخته ترین پدیده در کیهان است.

5-A مستند فضا و گرانش زمان - براساس تئوری محمدعلی طاهری (بخش اول)

مستند فضا و گرانش-زمان از سری مستندهای کیهانشناسی_شعوری - براساس تئوری محمدعلی طاهری

 آنچه در این مستند خواهید دید: رزونانس انرژیایی موج، رزونانس گرانشی، ماده زایی در سیاهچاله درون کیهانی، و اینکه آیا اصل هم ارزی ماده و انرژی همواره در کیهان صادق است؟

5-B مستند فضا و گرانش زمان - براساس تئوری محمدعلی طاهری (بخش دوم)

مستند فضا و گرانش-زمان از سری مستندهای کیهانشناسی_شعوری - براساس تئوری محمدعلی طاهری

 آنچه در این مستند خواهید دید: رزونانس انرژیایی موج، رزونانس گرانشی، ماده زایی در سیاهچاله درون کیهانی، و اینکه آیا اصل هم ارزی ماده و انرژی همواره در کیهان صادق است؟