نویسندگان مهرناز منزوی، محمدعلی طاهری، آزاده مشکین فر، متین رهنما
تاریخ کنفرانس سپتامبر 2020
نام کنفرانس کنفرانس دانش آگاهی 2020 ,توسان, آریزونا

چکیده:

براساس دیدگاه رایج متریالیستی محض در علم و فلسفه, جهان هستی و تمام اجزای آن به چشم یک موجود بی هوش و ذهن پنداشته می شود. اما براساس نظریه "جهان تک ساختاری"، یکی از نظریات متعدد جناب محمد علی طاهری از نوابع ایرانی معاصر و پدیدآورنده مکتب ساینس فکت, اصل اساسی و غیرفیزیکی "شعور" به عنوان یک مشخصه ی کیفی، در پشت صحنه ی این جهان مادی وجود دارد که رقم زننده ی یک سیستم هدفمند و سازمند، چه در سطح میکرو و چه در سطح ماکرو است. براساس این نظریه، کل عالم به مثابه ی یک موجود هوشمند زنده که دارای قوه " حافظه و ذهن" است، در نظر گرفته می شود. دو مورد مطرح در عرصه ی فیزیک نوین در پژوهش جاری مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است که یافته ها حاکی از انطباق رویکردی - مفاهیمی با نظریه "جهان تک ساختاری" و مبحث "حافظه کیهانی" جناب طاهری است. مورد اول " پدیده ی درهم تنیدگی" را بررسی کرده که نتایج آن نشان دهنده انبساط آن حتی فرای افق کیهان است. طبق این پدیده, ذرات درهم تنیده شده همچون الکترونها، فوتون ها، مولکولها و غیره در اندرکنش و تعاملات اطلاعاتی مشخصی هستند. آزمایشها نشان داده است که حتی اگر این ذرات در فواصل دوری در سطح کهکشانی قرار بگیرند این روند خاص تعاملات ادامه دارد. شایان ذکر است که پدیده درهم تنیدگی صرفا مختص به ذرات بنیادی و زیر اتمی نیست، بلکه بر اساس آزمایشات مکرر انجام شده یک پدیده جاری و ساری در سطح جهان مادی می باشد. به زبان ساده, مکانیزم پدیده درهم تنیدگی, ویژگی "حافظه مند" بودن و متعاقب آن "شعور مند" بودن فراگیر را پیشنهاد می دهد. موضوع دوم مورد بحث در این پروژه در سطح میکرو, چندین نمونه از "رفتارهای هوشمند" برچیده شده از فیزیک نوین را به منظور نمایان کردن گونه های مختلفی از " سطح آگاهی" حتی در بین ذرات زیراتمی و بنیادی تشریح می کند. و در آخر, آنچه که این پروژه نشان می دهد این است که تحلیل آکادمیکی این سیستم ها و پدیده ها با نظریات هوشمند بودن و هوشمندانه عمل کردن جهان هستی و متعاقبا وجود حافظه ی کیهانی جناب طاهری سازگاری ریشه ای دارد. در کل, این مقاله سهم کوچکی از کلیه نظریات بی شمار مطرح شده جناب طاهری و مبحث وزین میدان های شعوری را به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی: ***

نام سازمان: کازمواینتل