نویسندگان Mehrnaz Monzavi
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_5_en_US سری۱ شماره ۴
صفحات صفحه ۵۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

پژوهش ارائه شده در کنگره دانش آگاهی آریزونا- توسان امریکا (سپتامبر ۲۰۲۰) که از طرف کازمواینتل در این کنگره شرکت کرده بود، بخشی از کتابی در حوزه فیزیک و فلسفه، مدون از پایان نامه دانشگاهی منتشر شده در سال ۲۰۱۶ بوده است. بر اساس دیدگاه رایج متریالیستی محض در علم و فلسفه، جهان هستی و تمام اجزای آن به چشم یک موجود بی هوش و ذهن پنداشته می شود. اما براساس نظریه «جهان تک ساختاری»، یکی از نظریات متعدد محمد علی طاهری از نوابع ایرانی معاصر و پدیدآورنده مکتب ساینسفکت، اصل اساسی و غیرفیزیکی «شعور (ط)» به عنوان یک مشخصه ی کیفی، در پشت صحنه ی این جهان مادی وجود دارد که رقم زننده ی یک سیستم هدفمند و سازمند، چه در سطح میکرو و چه در سطح ماکرو است. براساس این نظریه، کل عالم به مثابه ی یک موجود هوشمند زنده که دارای قوه «حافظه و ذهن» است، در نظر گرفته می شود. دو مورد مطرح در عرصه ی فیزیک نوین در پژوهش جاری مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است که یافته ها حاکی از انطباق رویکردی - مفاهیمی با نظریه «جهان تک ساختاری» و مبحث «حافظه کیهانی» طاهری است. مورد اول «پدیده ی درهم تنیدگی» را بررسی کرده که نتایج آن نشان دهنده انبساط آن حتی فرای افق کیهان است. طبق این پدیده، ذرات درهم تنیده شده همچون الکترونها، فوتون ها، مولکولها و غیره در اندرکنش و تعاملات اطلاعاتی مشخصی هستند. آزمایشها نشان داده است که حتی اگر این ذرات در فواصل دوری در سطح کهکشانی قرار بگیرند این روند خاص تعاملات ادامه دارد. شایان ذکر است که پدیده درهم تنیدگی صرفا مختص به ذرات بنیادی و زیر اتمی نیست، بلکه بر اساس آزمایشات مکرر انجام شده یک پدیده جاری و ساری در سطح جهان مادی می باشد. به زبان ساده، مکانیزم پدیده درهم تنیدگی، ویژگی «حافظه مند» بودن و متعاقب آن «شعور مند» بودن فراگیر را پیشنهاد می دهد. موضوع دوم مورد بحث در این پروژه در سطح میکرو, چندین نمونه از «رفتارهای هوشمند» برچیده شده از فیزیک نوین را به منظور نمایان کردن گونه های مختلفی از «سطح آگاهی» حتی در بین ذرات زیراتمی و بنیادی تشریح می کند. و در آخر، آنچه که این پروژه نشان می دهد این است که تحلیل آکادمیکی این سیستم ها و پدیده ها با نظریات هوشمند بودن و هوشمندانه عمل کردن جهان هستی و متعاقبا وجود حافظه ی کیهانی طاهری سازگاری ریشه ای دارد. در کل، این پژوهش سهم کوچکی از کلیه نظریات بی شمار مطرح شده جناب طاهری و مبحث وزین «میدان های شعوری طاهری» را به خود اختصاص داده است. Consciousness and the Physical Universe: Qualitative Attribute of the Universe. (Mohd, H. S. & Wan Tajuddin, W. A.Eds.). Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing.

کلمات کلیدی: جهان تک ساختاری طاهری, درهم تنیدگی کوانتومی, عملکرد هوشمند, فلسفه و فیزیک

 

ارجاع به مقالها  منزوی م. . (2022). بررسی تطابق چندین سیستم و پدیده فیزیکی با نظریه «جهان تک ساختاری محمد علی طاهری». ژورنال علمی کازمواینتل1(4), 53. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/36​