فرادرمانگاه ترک اعتیاد

فرادرمانگاه مجازی ترک اعتیاد زیر نظر کمیته پزشکی کازمواینتل برای ارائه خدمات  رایگان ترک اعتیاد راه اندازی شده است. شما می‌توانید به منظور ترک اعتیاد اتصال به اینترنت کیهانی را تجربه کنید. برای این منظور کافی ست درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نموده و در ساعت‌های اعلام شده 5-10 دقیقه چشم خود را بسته و تنها نظاره گر (شاهد) وجود خود و آنچه در اتصال حس می‌کنید باشید.
لازم به ذکر است که فرادرمانگاه نیاز دارد شما را با یک نام در سیستم بشناسد. اگر تمایل ندارید که مشخصه اصلی شما در سیستم ثبت شود، می‌توانید یک نام مستعار برای خود انتخاب کرده و در فرم درخواست اتصال وارد کنید.

در خواست اتصال خود را اینجا وارد کنید

می توانید به جای نام خود از نام مستعار نیز استفاده کنید.

زمان اتصال

ساعات زوج برای اتصال شما در نظر گرفته شده است. می‌توانید در طول شبانه روز در تمام ساعات زوج در ارتباط قرار بگیرید. توصیه می‌شود حداقل ۳ زمان مجزا را برای اتصال خود انتخاب کنید.
اینجانب با شرایط و ضوابط به شرح زیر موافق هستم و همه مفاد آنرا می پذیرم:
1- اینجانب بدینوسیله موسسه تحقیقاتی کازمواینتل را از هرگونه اتهامی مبرا دانسته و تبرئه می کنم. همچنین متعهد می شوم هیچگونه شکایتی علیه مجموعه عرفان حلقه و اعضا، نمایندگان و کارکنان موسسه کازمواینتل نداشته و هیچگونه ادعایی مبنی برمسئولیت، خسارت، مطالبه و بطور کلی هر عملی که منجر به پیگرد قضایی و حقوقی و یا به پرداخت وجه مالی شود نسبت به هر زمانی (گذشته- حال- آینده) و به هر علتی، معلوم یا نامعلوم، در این رابطه هرگز نخواهم داشت.
2- اینجانب رضایت کامل خود مبنی بر شرکت در طرح تحقیقاتی طب مکمل فرادرمانی را با توجه به احتمال بیرون ریزی های (جسمی، روانی و ذهنی) اعلام می کنم. در ضمن اذعان می دارم که طب مکمل فرادرمانی رایگان می باشد.
3- اینجانب اذعان می دارم که فرادرمانی هیچگونه مداخله ای در امر درمان پزشکی رایج نداشته و توصیه ای مبنی بر قطع درمان رایج به بیماران ندارد و اصولا در فرادرمانی، به کسی فرادرمانگیر گفته می شود که از درمان های رایج پزشکی نتیجه نگرفته است.
4- اینجانب اخلاقا خود را موظف می دانم که نتایج متحولانه و درمانی (جسمی، روانی و ذهنی) خود را به این گروه تحقیقاتی گزارش دهم و همکاری های لازم را در این زمینه بعمل آورم.