جدیدترین مقالات علمی منتشر شده توسط پژوهشگران ساینسفکت

در ماه اخیر موفقیتی دیگر برای مرکز کازمواینتل رقم خورد و دو مقاله از پژوهشگران ساینسفکت در پلتفرم‌های آنلاین معتبر Preprints و SSRN منتشر شد.

Preprints پلتفرمی است که به در دسترس و قابل استناد کردن نسخه اولیه پژوهش‌های علمی اختصاص یافته است که در آن تحقیقات را به شکل داوری نشده ارائه شده و امکان ارائه بازخورد توسط محققان و خواننده‌های مقالات را فراهم می‌آورد. بررسی رفتار الکترومغناطیسی مغز در حین اتصال فرادرمانی در جمعیت فرادرمانگران عنوان مقاله‌ای است که در این پلتفرم منتشر شده.

دومین مقاله منتشر شده توسط پژوهشگران مرکز کازموایتل تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر زنده مانی و مرگ سلول های MCF7 سرطان پستان می‌باشد که در ژورنال آنلاین SSRN انتشار یافته است. SSRN به انتشار سریع تحقیقات در سراسر جهان اختصاص دارد و از تعدادی شبکه تحقیقاتی تخصصی تشکیل شده است. کتابخانه الکترونیکی آن مقاله های تحقیقاتی متعددی را از محققان مختلف ارائه می دهد.