چاپ اولین مقاله ی دارای تایید ادیتوریال

3 سپتامبر 2020 مصادف چاپ اولین مقاله ی دارای تایید ادیتوریال و در حال داوری (ورژن 1) حوزه ساینس فکت در ژورنال معتبر با داوری باز و متفاوت F1000Reasearch. ژورنال مذکور متعلق به کشور انگلستان و با H-Index به میزان 45 در زمره ژورنال های معتبر حوزه ی اگاهی با داوری علمی و متفاوت بصورت باز است. در این مقاله اثر میدان شعوری فرادرمانی در بهبود آثار تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) مطالعه و بررسی شده است. این ژورنال در بازه ی سال های 2012 تا 2020 در حال چاپ و ایندکس شدن در داده پایگاه معتبر و رسمی اسکوپوس است. لینک مقاله و فایل کامل آن در زیر برای استفاده و درج نظر محققان فراهم شده است.

اثر بهبود دهنده میدان شعوری فرادرمانی بر Triticum aestivum L. تحت تنش شوری