تیم پژوهشی کازمواینتل مفتخر به نشر شماره 9 ژورنال علمی کازمواینتل (نسخه انگلیسی) با هدف انتشار نتایج آخرین پیشرفتها در تحقیقات ساسینسفکت در مورد زیست شناسی شعوری می‌باشد. در این شماره شواهد تازه ای در حمایت از وجود انرژی تاریک زیستی ارائه می شود. بر اساس نظریه ای از محمدعلی طاهری در مورد جریان اطلاعات و تولید اشکال جایگزین انرژی در موجودات زنده.

لینک ژورنال: کلیک کنید

برای دسترسی به فرمت کتابخوان اینجا کلیک کنید

ژورنال کازمواینتل در همبستگی با جنبش آزادی ایران ایستاده و به طور کامل از مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی از بردگی سیاسی حمایت می کند.