انتشار ژورنال علمی کازمواینتل شماره ۱۲ با عنوان بررسی اثرگذاری میدان‌های شعوری طاهری در شرایط میکروگراویتی (بی وزنی) بر موجودات زنده و مواد بی جان

Microgravity Conditions on Living Organisms and Inanimate Materials

با افتخار، ژورنال علمی شماره ۱۲ کازمواینتل درحوزه‌ی تلفیقی علوم فیزیک و زیست‌شناسی در آزمایشگاه، با عنوان “بررسی اثرگذاری میدان‌های شعوری طاهری در شرایط میکروگراویتی (بی وزنی) بر موجودات زنده و مواد بیجان” بر اساس استانداردهای مطالعات حوزه‌ی علوم هوافضا حاوی چهار مقاله تخصصی در مورد پژوهش فوق را تقدیم محققان و علاقمندان می نماید.

محققان در مطالعات متعدد ارائه شده در این شماره به طراحی و اجرای مجموعه پژوهش‌هایی پرداخته‌اند که در آن با ایجاد شرایط استاندارد مطالعات حوزه‌ی علوم هوافضا و استفاده از ابزارهای دقیق و جهانی این شاخه، شرایط میکروگراویتی و نزدیک به بی‌وزنی در فضای آزمایشگاهی را ایجاد نموده و سپس این مطالعات در سطح جاندارانی مانند رده‌ی سلول‌های طبیعی و سرطانی انسانی، باکتری ایکولای، سلول مخمر، گیاه گندم در مراحل اولیه‌ی رشد و مواد (اتم آهن خالص) انجام شده و در آن، اثرگذاری میدان‌های شعوری (ط) در شرایط میکروگراویتی (بی وزنی) نسبت به گروه کنترل تحت همین شرایط، به‌دقت و با تکرار لازم، بررسی و مقایسه شده است.

نتایج این آزمایشها علاوه بر تایید ماهیت کاملا مستقل و منفک این میدانها از نیروی فیزیکی شناخته شده ی گرانش، مشخص میکند که میدان‌های شعوری(ط)، زنده‌مانی و بقای سلول‌ها را در تنش میکروگراویتی افزوده و همچنین، رفتار میکروارگانیسم‌ها و حتی خواص مواد در شرایط شبیه‌سازی شده بی وزنی و نبود گرانش را به شرایط معمول و مشابه در گرانش زمین نزدیک می‌کنند.

این مشاهدات تاییدکننده‌ی تغییرپذیری اندیس‌های اطلاعات و ایجاد وضعیت جدیدی در شرایط میکروگراویتی (بی وزنی) تحت تیمار میدان‌های شعوری(ط) بنحوی است که امکان بقای موجود زنده را تحت این شرایط فراهم کرده و همچنین، خواص پایه‌ی فیزیکی مواد را در حالت بی وزنی و گرانش کاهش یافته را حفظ نموده است.

OJS لینک مقاله در سایت
-, سری ۲ شماره ۱۲ (۲۰۲۳): بررسی اثرگذاری میدان های شعوری طاهری در شرایط میکروگراویتی

لینک مقاله در سایت جدید با امکان مطالعه به صورت کتابخوان (Flipbook)
-, سری ۲ شماره ۱۲ (۲۰۲۳): بررسی اثرگذاری میدان های شعوری طاهری در شرایط میکروگراویتی

نکته-۱: جهت دسترسی به نسخه زبان انگلیسی، زبان سایت ژورنال علمی کازمواینتل را تغییر دهید، و به منظور مطالعه نشریات پیشین به بخش «بایگانی‌ها» در نسخه فارسی سایت و «Archives» در نسخه انگلیسی مراجعه فرمایید.

نکته-۲: در صورت داشتن هر گونه سؤال یا تمایل به همکاری، با ارسال رزومه علمی می‌توانید با استفاده از آدرس الکترونیکی زیر، با ژورنال علمی کازمواینتل در ارتباط باشید:

.