انتشار پروپوزال تحقیقاتی در خصوص اثربخشی میدان های شعوری (ط) برای پژوهش در عرصه ارتقاء سلامت ذهنی و روانی کودکان و والدین

mental well-being of children and parents.

مرکز پژوهشی کازمواینتل با کمال خوش‌وقتی به اطلاع عزیزان می‌رساند که یک پروپوزال تحقیقاتی در خصوص اثربخشی میدان‌های شعوری (ط) که پیشنهادی برای پژوهش در عرصه ارتقاء سلامت ذهنی و روانی کودکان و والدین است، توسط ژورنال علمی کازمواینتل منتشر شده است. از اهداف این پروپوزال معرفی تحقیقات در زمینه اثرگذاری میدان‌های شعوری‌، با توجهی ویژه بر کودکان با معلولیت و نیازهای ویژه می‌باشد.

این پروپوزال همچنین به معرفی فرادرمانی و سایمنتولوژی به عنوان دو طب مکمل با اثرگذاری مثبت بر رشد مغز و تندرستی کودکان و والدین می‌پردازد. اگرچه، مطالعات بیشتری را برای درک بهتر اثرگذاری میدان‌های شعوری و کشف کاربردهای بالقوه آن در زمینه درمانی و فراتر، پیشنهاد می‌کند.

لینک ژورنال: https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/issue/view/21


لینک مطالعه این نشریه به شکل کتابخوان

لینکداین کازمواینتل