انتشار مقالات پژوهشی جدید از محققان ساینسفکت درباره چگونگی تاثیر میدان‌های شعوری

در ماه ژوئن ۲۰۲۱، بیست و یک پژوهش جدید (از ۳۰ پژوهش انجام گرفته) در قالب مقالات تحقیقاتی از محققان ساینسفکت در ارتباط با چگونگی تاثیر میدان‌های شعوری منتشر شد. ۶ مقاله از ۲۱ مقاله منتشر شده مربوط به مطالعات کووید-۱۹ بوده و ۱۵ مقاله دیگر در زمینه‌های گوناگون از جمله: مطالعات مغزی و نورولوژیکی، سرطان، ضربان قلب، و مطالعات آزمایشگاهی گوناگون بر روی سلول و ویروس، ملوکول، و مواد رادیواکتیو می‌باشد. در حال حاضر ترجمه ۱۰ مقاله به زبان فارسی در این وبسایت قرار گرفته و سایر مطالعات تحقیقاتی در دست ترجمه می‌باشد.

عنوان مقالات مرتبط با کووید-۱۹ شامل:

 • تاثیرات میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه
 • بررسی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان بیان ژن فاکتور رونویسی NF-kB و فاکتورهای پیش التهابی بیان ژن در نمونه خون بیماران مبتلا به عفونت COVID-19
 • بررسی تأثیرات میدان های شعوری بر ویروس کرونا در مقایسه با ماده ضد عفونی کننده
 • مطالعه بقا و قدرت عفونت زایی ویروس کرونا بر روی موادغذایی مختلف تحت تأثیر میدان های شعوری
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در pH های مختلف
 • تأثیر میدان های شعوری بر بقا و عفونت زایی ویروس کرونا در دماهای مختلف

عنوان مقالات دیگر:

 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل 4T1 سرطان پستان موش
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر حافظه فضایی و رفتار اجتنابی غیرفعال مدل اسکوپولامین بیماری آلزایمر در رت های نر ویستار
 • Faradarmani Consciousness Field Suppresses Alzheimer’s Disease Development in both in vitro and in vivo Models of the Disease
 • اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری
 • همبستگی عصبی واسطه گری ذهن در میدان شعوری فرادرمانی: ارتباط عملکردی و تحلیل گراف مقایسه ای
 • آنالیز Task-fMRI گروهی و ارتباط عملکردی مغز در حین ارتباط میدان شعوری فرادرمانی
 • بررسی اثر میدان‌شعوری بر سرطان بتن (ASR)
 • تمایز میدان های شعوری مطابق با نظریه طاهری از سایر میدان های فیزیکی متداول: ارزیابی خواص مغناطیسی مواد
 • بررسی اثرگذاری میدان شعوری فرادرمانی بر پارامترهای تغییرپذیری ضربان قلب
 • ساختار و عملکرد هورس رادیش پراکسیداز (HRP) تحت تاثیر میدان شعوری فرادرمانی (FCF)
 • بررسی خواص رادیوایزوتوپ Tc-99m و آب آلوده به Tc-99m تحت تأثیر میدان های شعوری طاهری
 • ارزیابی اثر میدان شعوری فرادرمانی بر رشد ویروس
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر تکثیر، فعالیت آنزیم تلومراز و طول تلومر سلول های بنیادی مزانشیمی انسان
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر حساسیت دارویی باکتری بیماری زای انسانی سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به آنتی بیوتیک
 • تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر میزان حساسیت کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس فومیگاتوس به داروهای ضد قارچی

برای مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.