افتتاح سایت ژورنال کازمواینتل و انتشار 8 جلد

با کمال خوش‌وقتی «افتتاح سایت ژورنال کازمواینتل و انتشار 8 جلد (شماره 1 تا 8) از مجموعه ژورنال های تحقیقات علمی حوزه شعور(ط)» به زبان انگلیسی، خدمت همه همراهان مجموعه عرفان کیهانی حلقه و همه علاقمندان این حوزه اعلام و تقدیم می‌گردد.

امید است انتشار «اولین ژورنال تاریخ علم در حوزه میدان های شعوری(ط)»، در زمینه های مختلف و رشته های گوناگون علمی که از طریق انجام آزمایش در لابراتورها و مطالعات علمی آماری توسط متخصصین مربوط به هر رشته صورت گرفته، گام موثری در زمینه رشد علم نوین ساینسفکت و کمک به فهم و درک «تفکر همه چیز (علم و فلسفه و مذهب و عرفان)»، ایفا نماید.

 در ضمن به استحضار میرساند:

1- بخش فارسی ژورنال کازمواینتل نیز به زودی تا چند روز آینده راه اندازی و ژورنال های مربوطه به زبان فارسی تقدیم حضور همراهان گرامی و همه علاقمندان خواهد شد.

2- چاپ و انتشار ژورنال های کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی و توزیع آنها نیز در دستور کار قرار دارد که به زودی انجام خواهد شد.

آدرس سایت ژورنال کازمواینتل:

https://journalofcosmointel.com/fa/index.php/journalofcosmointel/issue/archive