اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل 4T1 سرطان پستان موش

نویسندگان محمد علی طاهری, حمید کریمی, مجید مهدوی,سارا ترابی, نوشین نبوی ,فرید سمسارها
تاریخ انتشار Apr 17, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_7_en_US سری۱ شماره ۶
صفحات صفحه ۵۴ تا ۶۳
ناشر کازمواینتل

چکیده:

استفاده از طب مکمل و جایگزین به همراه روشهای رایج شیمی درمانی و پرتودرمانی با هدف پیشگیری و درمان از سرطان در مطالعات مختلف بالینی و پیش بالینی مختلف بررسی شده است. برخلاف استفاده گسترده از گیاهان دارویی و دیگر روشهای طب مکمل در کار آزمایی های بالینی با مدلهای حیوانی سرطان، به عنوان یک مرحله مهم اثبات ایمنی و اثربخشی استفاده در انسانها، مطالعات مشابه در روشهای ذهن ـ بدن به ندرت آزموده شده است. در یک روش درمانی جدید که توسط محمد علی طاهری بنیانگذاری شده است، تعریف متفاوتی از «شعور» ارائه میشود که ماهیت مادی و انرژیایی ندارد. اثرگذاری این طب مکمل و قابلیت آن به عنوان یک طب مکمل جدید در این مطالعه بررسی میشود. اثر یکی از میدانهای شعوری طاهری به نام فرادرمانی بر مدل موش Balb/c سرطانی با رده سلولی متاستاتیک 4T1 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، تیمار میدان شعوری فرادرمانی، در طی رشد تومور، اثر قابل توجهی بر مهار رشد توده سرطانی و جلوگیری از متاستاز در مدل حیوانی موش تحت مطالعه داشت. بعلاوه این تیمار اثر مثبت و تکرارپذیر بر رفتار و عملکرد حیاتی طبیعی موشهای تحت تیمار در مقایسه با کنترل داشت.

کلمات کلیدی: فرادرمانی, میدان شعوری (ط) , شبکه شعور کیهانی, سرطان پستان, مدل 4T1 , طب مکمل و جایگزین


ارجاع به مقالها  طاهری م. ع., کریمی ح. ., مهدوی م. ., ترابی س. ., نبوی ن. ., & سمسارها ف. . (2022). اثر میدان شعوری فرادرمانی بر مدل 4T1 سرطان پستان موش ژورنال علمی کازمواینتل1(6), 54–63. Retrieved from https://journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/54