تاثیر میدان شعوری فرادرمانی بر محیط کشت سلولی، آلودگی باکتریایی کشت سلولی و نیز تکثیر ویروس SARS-CoV-2 در آزمایشگاه

نویسندگان محمدعلی طاهری، لاله امانی، احمد خلیلی، علی زمان وزیری، حسین کیوانی
تاریخ انتشار Apr 16, 2022
مجله ژورنال علمی کازمواینتل
جلد cover_issue_v1n1_en_US-scaled سری 1 شماره 1
صفحات صفحه ۱۴تا۱۹
ناشر کازمواینتل

چکیده:

ویروس کرونا SARS-CoV-2 بسیار مسری و تهدید کننده زندگی که از دسامبر 2019 باعث شیوع جهانی شده است (COVID-19)، یک ویروس بتا است که به سرعت گسترش یافته و به یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل شده است. تاکنون درمان قطعی برای این بیماری یافت نشده است. میدان شعوری فرادرمانی، یکی از بسیار میدان های شعوری طاهری (ط) به عنوان یک میدان نوین که نه ماده است و نه انرژی، توسط محمدعلی طاهری ارائه شده است. بنابراین کمیت پذیر نیست و ما نمی توانیم مستقیما آن را اندازه گیری یا ارزیابی کنیم اما این امکان وجود دارد که تاثیرات آن توسط آزمایش های علمی استاندارد بررسی شود. هدف از مطالعه حاضر، مطالعه ی تاثیر فرادرمانی بر تکثیر ویروس کرونا در آزمایشگاه و فلاسکهای کشت سلولی آلوده به باکتری است. نتایج نشان داد که در کشت ویروس، میدان شعوری فرادرمانی باعث القا تکثیر ویروس شد و در فلاسک های کشت سلولی آلوده شده توسط باکتری، تفاوت های چشمگیری در رنگ، کدورت و ماندگاری کشت سلولی Vero در بین دو گروه تیمار شده با میدان شعوری فرادرمانی و گروه تیمار مشاهده شد که نشان دهنده اثر معنی دار میدان شعوری فرادرمانی است. به منظور بررسی اثربخشی، میدان شعوری فرادرمانی در سطح in vivo پیشنهاد می شود. in vivo.

کلمات کلیدی: کووید- 19, شعور(ط), میدا نهای شعوری (ط), میدان شعوری فرادرمانی, سویه جهش یافته, RT-PCR


ارجاع به مقالها طاهری م. ع. ., امانی ل., خلیلی ا. ., زمان وزیری ع. ., & کیوانی ح. . (2022). تأثیر میدان شعوری فرادرمانی بر سویه جهش یافته ویروس SARS-CoV-2 . ژورنال علمی کازمواینتل1(1), 14–19. Retrieved from https://www.journalofcosmointel.com/index.php/journalofcosmointel/article/view/10