زمینه های مورد علاقه

 • انجام پروژه های تحقیقاتی در تمامی زمینه‌های مرتبط با علم روز دنیا.
 • معرفی اصول میدان‌های شعوری معرفی شده توسط محمد علی طاهری به دنیای علم.
 • بررسی رفتار الکترومگنتیکی و مولکولی مغز (انسان).
 • بررسی رفتار سلولی و مولکولی (پروتئم، متابولوم، ژنوم و اپی ژنوم) در محیط کشت و شرایط مشابه بدن (انسان) .
 • پژوهش در زمینه میکروبیولوژی با درنظر گرفتن مبانی ارزیابی اکوسیستم در تعامل با میکروارگانیسم‌ها.
 • - پژوهش در زمینه گیاه شناسی با بررسی تغییرات مرتبط با اکوسیستم در بهینه سازی گونه‌ها.
 • پژوهش در زمینه جانورشناسی به وسیله مدل‌سازی تاثیرات آن روی بیماری و مطالعات بنیانی انسانی.
 • انجام تحقیقات روی جمعیت ‌های انسانی بیمار بعد از انجام مطالعات قانونی پایه و ثبت‌نام در مراجع کلینیکال جهانی.
 • پژوهش در زمینه‌های صنعت و مهندسی جهت بهبود رفتار اتمی و مولکولی مواد ساختاری.
 • پژوهش در زمینه های شیمی، فیزیک و مواد.
 • انتشار مقاله‌های علمی با کیفیت بالا در مجلات معتبر.
 • نگارش فصل‌های مرتبط در کتاب‌های منتشرشده توسط ناشران معتبر جهان.
 • ارائه خدمات درمانی مکمل به همراه دیگر روش های درمانی مکمل در سراسر جهان.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس جنبه‌های علمی میدان‌های شعوری و کاربرد عملی آن در سراسر دنیا.

همکاری

تا به امروز مطالعات ارزشمندی در زمینه تاثیر عملی میدان های شعوری بر سطوح مختلف سلولی و مولکولی صورت گرفته است. پشتیبانی و حمایت از Comsointel کمک خواهد کرد که این مرکز به عنوان پیشتاز معرفی علم جدید Sciencefact، در خط مقدم مطالعه و بکارگیری میدان های شعوری قرار گیرد. بنابراین این مرکز از تمامی موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهی دعوت به همکاری می نماید. 

فرم همکاری (مخصوص آزمایشگاهها و موسسات پژوهشی)

لطفا به طور مختصر زمینه های مورد علاقه خود را برای همکاری شرح دهید.
Click or drag a file to this area to upload.
Max File Size 6 MB. (PDF, zip, jpg)