Cosmointel Inc مرکز اصلی مروج علم جدید Sciencefact و به عنوان مرکز نظارت بر تحقیقات و مطالعات "میدان شعوری" است که توسط محمدعلی طاهری، نظریه پرداز و مبتکر ایرانی، تاسیس شده است و بر اساس نظریه ها و آموزه های ایشان، تحقیقات علمی را سازماندهی می کند. تیم علمی و اجرایی مسئول این وب سایت به عنوان تیم R&D این مرکز شامل دانشمندان و محققان حوزه های مختلف علمی می باشد.

محمدعلی طاهری محقق و مبتکری است که به واسطه نظریه های خود از جمله "میدان¬های شعوری" و "شبکه شعور (اینترنت) کیهانی" شناخته شده است. براساس مبانی نظری " میدان¬های شعوری"، رفتار یک ذره در یک میدان شعوری با سایر میدان¬های شعوری متفاوت است، بنابراین شخصیت (شخصیت واقعی) آن نیز تفاوت پیدا می کند. رفتارهایی که هر ذره در میدان های شعوری می تواند داشته باشد شکل پذیری، ترکیب پذیری و تجزیه پذیری است؛ بنابراین امکان ترمیم ذرات تحت تاثیر یک میدان شعوری خاص وجود دارد. هرگاه پیوندی بین شعور کل (اینترنت کیهانی یا شبکه شعور کیهانی) و شعور اجزا (جسم) برقرار شود، ضمن تشکیل یک میدان شعوری خاص، شعور ذهن قادر به اسکن، اصلاح و ترمیم عملکرد اجزای مختلف وجود انسان خواهد بود.

مدیریت کلان تیم تحقیق و توسعه، ساختاربندی کلی فرایند علمی، نظارت نهایی بر پروژه ها و تصمیم نهایی در مورد نحوه استفاده و انتشار آنها، توسط آقای محمدعلی طاهری تعیین می شود. طی این مسیر، مشاوره و نظارت تیم های علمی تخصصی تحت هدایت ایشان تأثیر بسزایی در پیشرفت حرفه ای این مرکز خواهد داشت.

. به این منظور، از حضور محققین در تیم علمی و تخصصی بر اساس تخصص در زمینه های مختلف علمی استقبال می شود. اگر می خواهید بخشی از تیم پژوهشی بررسی میدان¬های شعوری در علم Sciencefact باشید، لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کرده و منتظر تماس باشید.

آدرس ایمیل : support@cosmointel.com

چشم انداز

 

- ثبت فرادرمانی و سایمنتولوژی (نمونه ی میدان های شعوری) به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد در سراسر جهان برای تاثیرگذاری در میدان های شعوری برای انجام مطالعات اساسی و عملی در زمینه های مختلف علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و علوم مهندسی.

- پژوهش در زمینه رشته ابتکاری سایمنتولوژی و مطالعه میدان های شعوری.

- معرفی مدارک دانشگاهی فرادرمانی و سایمنتولوژی در دانشگاه های سراسر جهان.

- معرفی اصول میدان های شعوری و اینترنت کیهانی و نحوه کار با آنها.

- تبدیل شدن به مرکز جهانی مطالعت در زمینه هوشمندی و شعور با توانایی مداخله موثر.

تکلیف

 

- تمرکز برتحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف علوم پایه ، علوم اجتماعی ، پزشکی و مهندسی برای به دست آوردن مستندات کافی برای جمع آوری شواهد علمی اثبات مداخله میدان شعوری (بعد غیر مادی و غیر انرژیایی) و نتایج آن در دنیای ماده و انرژی.

- گسترش همکاری با محققان و مراکز مختلف برای بررسی تکرارپذیری داده های به دست آمده از طریق مداخله فرادرمانی، سایمنتولوژی و سایر میدان های شعوری.

- بررسی نتایج به دست آمده از شواهد تاثیرگذاری میدان شعوری در دنیای ماده و انرژی به منظور شناخت نقاط اشتراک علم Sciencefact و علم متداول.

- افزایش انتشار خلاصه ها، مقاله ها و کتاب ها در کنفرانس ها ، ژورنال¬ها و توسط ناشران علمی مشهور جهان.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!