درباره ما

کازمواینتل مرکز اصلی مروج علم جدید ساینسفکت و به عنوان مرکز نظارت بر تحقیقات و مطالعات "میدان شعوری" است که توسط محمدعلی طاهری، نظریه پرداز و مبتکر ایرانی، تاسیس شده است و بر اساس نظریه ها و آموزه های ایشان، تحقیقات علمی را سازماندهی می کند. تیم علمی و اجرایی مسئول این وب سایت به عنوان تیم R&D این مرکز شامل دانشمندان و محققان حوزه های مختلف علمی می باشد.

The scientific and executive team in charge of this website is referred to as the R&D team, including scientists and researchers from various fields  of science.

محمدعلی طاهری محقق و مبتکری است که به واسطه نظریه های خود از جمله "میدان های شعوری" و "شبکه شعور (اینترنت) کیهانی" شناخته شده است. براساس مبانی نظری " میدان های شعوری"، رفتار یک ذره در یک میدان شعوری با سایر میدان های شعوری متفاوت است، بنابراین شخصیت (شخصیت واقعی) آن نیز تفاوت پیدا می کند. رفتارهایی که هر ذره در میدان های شعوری می تواند داشته باشد شکل پذیری، ترکیب پذیری و تجزیه پذیری است؛ بنابراین امکان ترمیم ذرات تحت تاثیر یک میدان شعوری خاص وجود دارد. هرگاه پیوندی بین شعور کل (اینترنت کیهانی یا شبکه شعور کیهانی) و شعور اجزا (جسم) برقرار شود، ضمن تشکیل یک میدان شعوری خاص، شعور ذهن قادر به اسکن، اصلاح و ترمیم عملکرد اجزای مختلف وجود انسان خواهد بود.

مدیریت کلان تیم تحقیق و توسعه، ساختاربندی کلی فرایند علمی، نظارت نهایی بر پروژه ها و تصمیم نهایی در مورد نحوه استفاده و انتشار آنها، توسط آقای محمدعلی طاهری تعیین می شود. طی این مسیر، مشاوره و نظارت تیم های علمی تخصصی تحت هدایت ایشان تأثیر بسزایی در پیشرفت حرفه ای این مرکز خواهد داشت.

به این منظور، از حضور محققین در تیم علمی و تخصصی بر اساس تخصص در زمینه های مختلف علمی استقبال می شود. اگر می خواهید بخشی از تیم پژوهشی بررسی میدان های شعوری در علم Sciencefact باشید، لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال کرده و منتظر تماس باشید.

آدرس ایمیل : support@cosmointel.com

چشم انداز

 
  •  ثبت فرادرمانی و سایمنتولوژی (نمونه ی میدان های شعوری) به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد در سراسر جهان برای تاثیرگذاری در میدان های شعوری برای انجام مطالعات اساسی و عملی در زمینه های مختلف علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و علوم مهندسی.
  •  پژوهش در زمینه رشته ابتکاری سایمنتولوژی و مطالعه میدان های شعوری.
  • معرفی مدارک دانشگاهی فرادرمانی و سایمنتولوژی در دانشگاه های سراسر جهان.
  • معرفی اصول میدان های شعوری و اینترنت کیهانی و نحوه کار با آنها.
  • تبدیل شدن به مرکز جهانی مطالعت در زمینه هوشمندی و شعور با توانایی مداخله موثر.

تکلیف

 
  • تمرکز برتحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف علوم پایه ، علوم اجتماعی ، پزشکی و مهندسی برای به دست آوردن مستندات کافی برای جمع آوری شواهد علمی اثبات مداخله میدان شعوری (بعد غیر مادی و غیر انرژیایی) و نتایج آن در دنیای ماده و انرژی.
  • گسترش همکاری با محققان و مراکز مختلف برای بررسی تکرارپذیری داده های به دست آمده از طریق مداخله فرادرمانی، سایمنتولوژی و سایر میدان های شعوری.
  • بررسی نتایج به دست آمده از شواهد تاثیرگذاری میدان شعوری در دنیای ماده و انرژی به منظور شناخت نقاط اشتراک علم Sciencefact و علم متداول.
  • گسترش همکاری با محققان و مراکز مختلف برای بررسی تکرارپذیری داده های به دست آمده از طریق مداخله فرادرمانی، سایمنتولوژی و سایر میدان های شعوری.